Ποια είναι η πραγματική διάρκεια των φακών επαφής και τι πρέπει να προσέξουμε;

Η διάρκεια των φακών επαφής εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, όπως ο τύπος του φακού, οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου και ο τρόπος χρήσης τους. Σε γενικές γραμμές, οι μηνιαίοι φακοί επαφής έχουν διάρκεια από 25 ημέρες έως και 32, όμως πάντα πρέπει να συμβουλευόμαστε και τον εφαρμοστή μας.

Οι χρήστες των φακών επαφής δεν πρέπει να παρασύρονται από την αναγραφόμενη ένδειξη UV και θα πρέπει να προσέχουν, καθώς οι φακοί προστατεύουν μόνο το σημείο που εφάπτονται, αφήνοντας όλο το υπόλοιπο μάτι εκτεθειμένο.