ΈΛΕΓΧΟΣ

Έλεγχος Οπτικής Οξύτητας

Η μέτρηση της οπτικής οξύτητας γίνεται σε κάθε μάτι ξεχωριστά, με και χωρίς γυαλιά. Η οπτική οξύτητα μετράται με έλεγχο του μικρότερου αντικειμένου που μπορεί να ξεχωρίσει ο εξεταζόμενος σε συγκεκριμένη απόσταση.

Κλείστε ραντεβού για έλεγχο οπτικής οξύτητας

Κλείστε Ραντεβού

Ο έλεγχος οπτικής οξύτητας διαρκεί 30 λεπτά και αποτελεί μια ανώδυνη και απλή διαδικασία.